Image

Details

Item No. 0607845132035

15x15 Book

N/A
SÁCH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN NHÂN KỶ NIỆM 15 NĂM CỦA NARS THÊM

Add to cart options

Product Actions

TỔNG QUAN

Lấy cảm hứng từ một sản phẩm NARS và tham khảo mang tính biểu tượng, mười lăm người nổi tiếng đã được mời để chụp hình bao gồm Marc Jacobs, Isabella Rossellini, Olivier Theyskens và Daphne Guinness. Một nghìn năm trăm cuốn sách 15X15 đã được sản xuất và số tiền thu được chia cho các tổ chức từ thiện do những người nổi tiếng lựa chọn.