READY TO AIR

Air Matte Lip Color MỚI
Lan tỏa táo bạo. Mềm mượt quyến rũ.
10 gam màu phiên bản giới hạn.

The Soft Matte Collection

Trang điểm môi

ĐỘC ĐÁO

ĐỘC ĐÁO

Orgasm
VND 750.000

ĐỘC QUYỀN

Super Wanted
VND 1.350.000

ĐỘC QUYỀN

Wild Thoughts
VND 1.350.000

ĐỘC QUYỀN

Forget Me Not
VND 1.350.000

ĐỘC ĐÁO

Abruzzo
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

At First Sight
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

Baden Baden
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

Cape Town
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

Conquest
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

Everglades
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

Mississippi
VND 720.000

ĐỘC ĐÁO

Red District
VND 720.000