BRONZER

Phấn làm nâu da đạt giải thưởng và hơn thế nữa
cho vẻ ngoài rám nắng nóng bỏng, tỏa sáng.

Bronzing Collection

Phấn làm nâu da

San Juan
VND 1.100.000
Laguna
VND 1.100.000
Casino
VND 1.100.000
Punta Cana
VND 1.100.000

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

LIMITED EDITION

ĐỘC ĐÁO

LIMITED EDITION