CLAUDETTE SAYS

Bộ sưu tập Claudette MỚI
Lấy cảm hứng từ người mẹ và nàng thơ
của François Nars. Phiên bản giới hạn.

Holiday 2020 Collection

Sản phẩm mới ra mắt

LỌC THEO
LỌC THEO
LỌC THEO
LỌC THEO

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

VND 1.300.000

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

VND 1.400.000

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

MỚI

Uncensored Black
VND 700.000

MỚI

VND 1.200.000

MỚI

MỚI

VND 1.500.000