LỚP NỀN

Bộ sưu tập hoàn chỉnh các loại phấn nền
với độ che phủ từ trong đến cao
cho mọi phong cách và mọi loại da.

Pure Radiant Moment Collection

Sản phẩm mới ra mắt

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN.

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN