LỚP NỀN

Bộ sưu tập hoàn chỉnh các loại phấn nền
với độ che phủ từ trong đến cao
cho mọi phong cách và mọi loại da.

Pure Radiant Moment Collection

Sản phẩm mới ra mắt

ONLINE, IFC & NYH EXCLUSIVE

Bad Guy
VND 750.000

NEW

Le Freak
VND 750.000

NEW

Dragon Girl
VND 750.000

NEW + LIMITED EDITION

SURRENDER
VND 750.000
MOROCCO
VND 750.000
GIPSY
VND 750.000
LOSE CONTROL
VND 750.000
DOLCE VITA
VND 750.000
DRAGON GIRL
VND 750.000

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

VND 1.000.000