LỚP NỀN

Bộ sưu tập hoàn chỉnh các loại phấn nền
với độ che phủ từ trong đến cao
cho mọi phong cách và mọi loại da.

Pure Radiant Moment Collection

Sản phẩm mới ra mắt

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

VND 1.000.000

Chỉ bán tại boutique

Mojave
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Singapore
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Mahé
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Pulp Fiction
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Bayadère
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Moskova
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Silver Screen
VND 1.400.000

Chỉ bán tại boutique

Tropical Expresss
VND 1.400.000

MỚI

Orgasm
VND 1.400.000

MỚI

Taj Mahal
VND 1.400.000

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

MỚI + PHIÊN BẢN GIỚI HẠN