HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM: CLIMAX MASCARA

HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM: CLIMAX MASCARA

Climax Mascara dễ dàng làm dày mi không gây vón cục hay lem, cho hàng mi cong vút với cảm giác mỏng nhẹ.

Sản phẩm được dùng trong hướng dẫn này

1 sản phẩm