HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM: HARDWIRED EYESHADOW

HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM: HARDWIRED EYESHADOW

Hỗn hợp cực mịn gồm nhũ, kim tuyến và ngọc trai phản chiếu ánh sáng cho hiệu quả ấn tượng.

Sản phẩm được dùng trong hướng dẫn này

18 sản phẩm