HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM: VELVET LIP GLIDE

HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM: VELVET LIP GLIDE

Cho màu son mượt, dễ chịu lướt nhẹ như son bóng và đậm màu như son thỏi.

Sản phẩm được dùng trong hướng dẫn này

5 sản phẩm